Računovostvo

Računovodstvo

Od velike je važnosti imati viziju, te isto tako znati na koji način je ostvariti uz najefikasnije rezultate.

Knjigovodstvo

Jako nam je važno da našim klijentima ažurno vodimo ove evidencije, kako bi se postigla najviša razina efikasnosti.

Konsalting

Problem za novosnovane biznise, osim komplikovane procedure registracije, jeste i nedostatak podrške nakon registracije.

Računovodstveno planiranje

Računovodstveno planiranje podrazumijeva predviđanje i prezentiranje informacija o budućoj finansijskoj situaciji i budućim poslovnim rezultatima subjekta. Od velike je važnosti imati viziju, te isto tako znati na koji način je ostvariti uz najefikasnije rezultate. Mi kao računovodstvena agencija veliku pažnju posvećujemo računovodstvenom planiranju, tržište je jako dinamično i konkurentno, te je nužno planirati aktivnosti, usklađivati ih s potrebama tržišta i minimalizirati troškove. Tržište je dinamično, ali držimo korak s njim.

Računovodstvena kontrola

Računovodstvena kontrola brine o ispravnosti i pouzdanosti računovodstvenih podataka i informacija proizašlih iz procesa planiranja i samog knjigovodstva. Dokumentacija i metode koje koristimo pri evidentiranju poslovnih promjena su u skladu sa propisima, te intenzivnom edukacijom omogućavamo našim klijentima ažurne i tačne informacije. Kod računovodstvene kontrole, jako je važna saradnja između klijenata, računovodstva i institucija koje provode zakonske propise. Lijepa riječ, osmijeh i ljubaznost su naša svakodnevnica.

Računovodstvena analiza

Računovodstvena analiza podrazumijeva povezivanje rezultate planiranja s rezultatima knjigovodstvene evidencije. Odnosno, utvrđivanje odstupanja između predviđenih ciljeva i ostvarenih rezultata, te utvrđivanje uzroka nastalih odstupanja, kao i predlaganje korektivnih mjera za otklanjanje nastalih odstupanja. Mi ćemo se pobrinuti da Vaši ciljevi budu jednaki Vašim rezultatima, bez odstupanja.

Računovodstveno informisanje

Računovodstveno informisanje kao rezultat procesa planiranja, knjigovodstva, nadzora i analize osigurava vanjskim i unutrašnjim korisnicima informacije u obliku različitih računovodstvenih izvještaja. Korisnici moraju vjerovati da su računovodstvene informacije oblikovane na određeni, propisan način, da su pri tome korištene određene dopuštene metode i postupci, te da su poštivane pretpostavke i načela koje je prihvatila računovodstvena struka. Fokus nam je da zajedno sa menadžmentom analiziramo, kompariramo i planiramo buduće aktivnosti.

Finansijsko i upravljačko računovodstvo

Nešto savremeniji pristup računovodstva podijeljen je na finansijsko i upravljačko računovodstvo. Finansijsko računovodstvo obuhvata evidentiranje, klasificiranje i sumiranje podataka na temelju kojih se sastavljaju finansijski izvještaji koji se prezentiraju vanjskim korisnicima, dok je upravljačko računovodstvo više okrenuto ka unutarnjim korisnicima odnosno, menadžmentu. Vaše je samo da odlučite čime želite da se bavite, a ostalo prepustite nama!

Robno knjigovodstvo

Robno-materijalno knjigovodstvo podrazumijeva aktivnosti praćenja ulaza i izlaza sirovina i trgovačke robe sa skladišta. Jako nam je važno da našim klijentima ažurno vodimo ove evidencije, kako bi se postigla najviša razina efikasnosti, te optimizirali troškovi. Želite li detaljan uvid u svakodnevno stanje zaliha? Kontaktirajte nas!

Obračun plata

Plate i doprinose smatramo jednim od odgovornijih poslova, budući da su po prirodi osjetljiva kategorija. Na vrijeme prijavljujemo sve potrebne obrasce Poreznoj upravi, bilo da se radi o stalnim ili povremenim zaposlenjima. Uvidom u finansijske kartice, pratimo sva zaduženja i izvršene uplate. Obračun plata u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite vrste preduzeća i radne angažmane. Kada su svi podaci na jednom mjestu, obračun plate se odvija brže i lakše.

Obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Našim klijentima koji su u sistemu pdv-a bilo dobrovoljno ili obavezno, posvećujemo dodatnu pažnju. Uz njih smo od samog početka, od pripremanja potrebne dokumentacije za ulazak u pdv, do pripremanja pdv prijava, kao i evidentiranja ulaznih i izlaznih faktura elektronskim putem. Ažurno dostavljanje dokumentacije, intenzivna komunikacija sa klijentima, pravilno evidentiranje ulaznih i izlaznih faktura, rezultira redovnim mjesečnim prijavama P PDV, te dodatnim obrascem D PDV koji detaljnije prikazuje transakcije vezane za period obračuna, stanje zaliha i sl. Obračun pdv-a nikad nije bio bezbrižniji!

Blagajničko poslovanje

Pod blagajničkim poslovanjem, u skladu sa Pravilnikom o blagajničkom poslovanju, podrazumijeva se raspolaganje gotovim novcem, vođenje naloga naplate i isplate, te dnevnika blagajne. Za naše klijente pripremamo izjavu o blagajničkom maksimumu, te ih upućujemo kako da pravilno postupaju sa blagajnom, budući da se taj vid poslovanja u praksi vrlo lahko otme kontroli. Klijenti su dužni polagati novac na račun društva koji su prometovali u gotovini, a dio koji podignu kao blagajnički maksimum su dužni pravdati fiskalnim ili drugim računima.

Konsalting, mentorstvo i edukacija

Svakoj kompaniji je neophodan savjet i stručno mišljenje u pojedinim oblastima. Budući da je znanje najvažnija karika napredovanja i diferenciranja u poslovnom svijetu, mi težimo ka intenzivnoj edukaciji na raznim poljima kako bismo bili potpuna podrška i putokaz našim klijentima. Ono što predstavlja problem novosnovanim biznisima, osim komplikovane procedure registracije, jeste i nedostatak podrške nakon registracije. Održivost je naš zajednički cilj! Vaša smo podrška za poresko, računovodstveno ili pravno savjetovanje, naročito u razvojnim fazama Vašeg biznisa. Uspjeh naših klijenata je i naš uspjeh!

Firme u BiH – osnivanje obrta, udruženja i d.o.o.

Jednako su nam važni svi klijenti, mali ili veliki bez obzira na oblik organizovanja. Imamo iskustva sa vođenjem svih oblika organizovanja, te asistiramo u osnivanju istih. Profesionalan pristup, educiran kadar i otvorena komunikacija diferencira nas od ostale konkurencije na tržištu. Bez dilema oko izbora računovodstvene agencije!

Administracija i podrška

Podržavamo Vas i u kadrovskim poslovima, od izrade ugovora o radu, menadžerskih ugovora, prijave I odjave radnika elektronskim putem, evidencije zaposlenih, do radnih i boravišnih dozvola za nerezidente. Stranac ste? Osnovali ste kompaniju u BiH? Naša administracija Vam je zbunjujuća i suviše komplikovana? Kontaktirajte nas i smatrajte posao završenim!

Mi smo tim koji nudi najkompletniju podršku poslovanju naših klijenata

Novela računovodstvo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontaktirajte nas