Firme u BiH – osnivanje obrta, udruženja i d.o.o.

Jednako su nam važni svi klijenti, mali ili veliki bez obzira na oblik organizovanja.

Imamo iskustva sa vođenjem svih oblika organizovanja, te asistiramo u osnivanju istih.

Profesionalan pristup, educiran kadar i otvorena komunikacija diferencira nas od ostale konkurencije na tržištu.
Bez dilema oko izbora računovodstvene agencije!