Obračun plata

Plate i doprinose smatramo jednim od odgovornijih poslova, budući da su po prirodi osjetljiva kategorija.

Na vrijeme prijavljujemo sve potrebne obrasce Poreznoj upravi, bilo da se radi o stalnim ili povremenim zaposlenjima.

Uvidom u finansijske kartice, pratimo sva zaduženja i izvršene uplate.
Obračun plata u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite vrste preduzeća i radne angažmane.

Kada su svi podaci na jednom mjestu, obračun plate se odvija brže i lakše.