Računovodstvena analiza

Računovodstvena analiza podrazumijeva povezivanje rezultate planiranja s rezultatima knjigovodstvene evidencije. Odnosno, utvrđivanje odstupanja između predviđenih ciljeva i ostvarenih rezultata, te utvrđivanje uzroka nastalih odstupanja, kao i predlaganje korektivnih mjera za otklanjanje nastalih odstupanja.

Mi ćemo se pobrinuti da Vaši ciljevi budu jednaki Vašim rezultatima, bez odstupanja.