Obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

Našim klijentima koji su u sistemu pdv-a bilo dobrovoljno ili obavezno, posvećujemo dodatnu pažnju.
Uz njih smo od samog početka, od pripremanja potrebne dokumentacije za ulazak u pdv, do pripremanja pdv prijava, kao i evidentiranja ulaznih i izlaznih faktura elektronskim putem.
Ažurno dostavljanje dokumentacije, intenzivna komunikacija sa klijentima, pravilno evidentiranje ulaznih i izlaznih faktura, rezultira redovnim mjesečnim prijavama P PDV, te dodatnim obrascem D PDV koji detaljnije prikazuje transakcije vezane za period obračuna, stanje zaliha i sl.
Obračun pdv-a nikad nije bio bezbrižniji!