Blagajničko poslovanje

Pod blagajničkim poslovanjem, u skladu sa Pravilnikom o blagajničkom poslovanju, podrazumijeva se raspolaganje gotovim novcem, vođenje naloga naplate i isplate, te dnevnika blagajne.
Za naše klijente pripremamo izjavu o blagajničkom maksimumu, te ih upućujemo kako da pravilno postupaju sa blagajnom, budući da se taj vid poslovanja u praksi vrlo lahko otme kontroli.
Klijenti su dužni polagati novac na račun društva koji su prometovali u gotovini, a dio koji podignu kao blagajnički maksimum su dužni pravdati fiskalnim ili drugim računima.