Turski jezik

Privlače vas običaji, kultura i tradicija turskog naroda? Želite više znati o tome? Prijavite se naš kurs da to i ostvarite.
Naši stručni profesori će prilagoditi konverzaciju i časove vašim potrebama koristeći savremenu i efikasnu literaturu.

Održavanjem kursa u manjim grupama nudimo veću posvećenost svakom pojedincu koja garantuje odličnu zastupljenost sve četiri vještine upotrebe jezika: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje.
Naučimo Turski jezik zajedno i uživajmo u putovanju!