Kurs Microsoft Acces

Microsoft Acces je program koji služi za upravljanje bazama podataka I dio je uredskog paketa Microsoft Office.
Polaznici će znanje I vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vještine I diskusiju.
Edukacija je namjenjena polaznicima koje interesuje kako kreirati I urediti bazu podataka, rad sa tabelama, ključevima, upitima, formama, SQL.