Engleski jezik

Kurs u skladu sa zahtjevima i potrebama manje grupe omogućit će vam da lakše i brže savladate znanje Engleskog jezika ili da usavršite već postojeće. Naši stručni profesori će prilagoditi konverzaciju i časove vašim potrebama koristeći savremenu i efikasnu literaturu.

Održavanjem kursa u manjim grupama nudimo veću posvećenost svakom pojedincu koja garantuje odličnu zastupljenost sve četiri vještine upotrebe jezika: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje.