Arapski jezik

Čar arapske kulture i tradicije posebno se ogleda kroz bogatstvo jezika. Arapski jezik je jedan od leksički najbogatijih i gramatički najčistijih jezika na svijetu.
Kada je grupa ruskih naučnika htjela ostaviti poruku narednim generacijama, na radioaktivnom otpadu koji su odložili na planinama, a za koji se pretpostavlja da će biti pronađen za pet ili šest stoljeća napisali su je na arapskom jeziku. Nakon istraživanja i konsultacija sa lingvistima najviše su vjerovali da će arapski jezik preživjeti sva ta stoljeća. (Muhammed el-Kusi, Abkarijjatul-luga el-arebija).
Iskoristite priliku i naučite Arapski jezik!